Pastor Mark Finley

jest międzynarodowym ewangelizatorem, mówcą telewizyjnym oraz pisarzem. Od wielu lat dzieli się ze słuchaczami inspirującym przesłaniem chrześcijańskiej nadziei.

Nie przeocz żadnego ze spotkań poświęconych biblijnym proroctwom Apokalipsy!

1. Jezus kontra szatan

We wszechświecie toczy się odwieczna walka między dobrem a złem. Dobra nowina jest taka, że z każdej bitwy Jezus wychodzi zwycięsko. Jak możesz się upewnić, czy stoisz po zwycięskiej stronie?

2. Chwila przeznaczenia

Nasz świat stanął na rozdrożu. Nadeszła chwila przeznaczenia – każdy z nas zbierze plon tego, co sieje każdego dnia. Jak możemy żyć lepiej i mądrzej, by wydać owoce, które przetrwają na wieczność?

3. Ostatnie przesłanie nadziei i łaski

Zwykło się sądzić, że Apokalipsa Jana to przerażająca księga pełna scen sądu i potępienia. Jednak głównym wątkiem tej księgi jest pełne nadziei przesłanie dobroci Bożej ukazanej w osobie Jezusa Chrystusa.

4. Jezus i sąd

Bóg nie patrzy na grzech przez palce. Sprawiedliwości musi się stać zadość i wyrok musi zostać wykonany. Jednak to Chrystus wziął na siebie winę przestępców prawa. Jest to niesamowita dobra nowina dla tych, którzy zostali odkupieni za cenę Jego krwi.

5. Boży proroczy zegar

Proroctwa Księgi Daniela na setki lat wcześniej przepowiedziały dokładnie czas ukrzyżowania Jezusa. Wskazały także datę rozpoczęcia czasu ostatecznego. Żyjemy w ostatnim okresie historii świata. Naszym zadaniem jest przygotowanie się na powtórne przyjście Chrystusa.

6. Pilne wezwanie do działania

Jak Bóg posłużył się Noem w celu ostrzeżenia świata przed nadchodzącym potopem, tak posyła swoje ostatnie ostrzeżenie ludzkości, wzywając wszystkich do przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa. Tym ostrzeżeniem są przesłania trzech aniołów.

7. Stworzenie przemawia

Prawdziwe oddawanie czci Bogu wymaga uznania, że stworzył on wszystko przez Jezusa Chrystusa. Nasze istnienie nie jest efektem przypadkowego działania ślepych sił, ale wynikiem celowego działania Boga.

8. Ucieczka od chaosu świata

Zapomniany znak twórczej mocy Boga z ogrodu Eden. Trzej aniołowie wzywają nas do oddawania czci Stwórcy, który stworzył nasz świat w ciągu sześciu dni i odpoczął dnia siódmego.

9. Miasto zwane zamieszaniem

Babilon został zbudowany w miejscu, gdzie wcześniej próbowano wznieść wieżę Babel – symbol pokładania ufności w ludzkich zdolnościach zamiast w Bożych obietnicach. Eschatologiczny duchowy Babilon jest zbudowany na podobnej podstawie.

10. Ostatnie zwiedzenie szatana

Apokalipsa Jana ostrzega przed zwiedzeniem w czasie końca, kiedy mnóstwo ludzi zostanie oszukanych przez popularną religię narzucającą masom swoje fałszywe doktryny. Czy jesteś gotowy odeprzeć zwiedzenie?

11. Pieczęć Boga i znamię bestii cz.1

Czym jest tajemnicze znamię bestii opisane w Apokalipsie Jana? Jakie zwiedzenie szykuje bestia? Jak możemy się upewnić, że wybraliśmy pieczęć Boga i nie przyjęliśmy znamienia bestii?

12. Pieczęć Boga i znamię bestii cz.2

W drugiej części wykładu zbadamy dowody na to, że apokaliptyczna bestia jest organizacją religijną, a nie pojedynczą osobą. Zrozumiesz, co znaczy wezwanie: „Wyjdźcie z niego, ludu mój”.

13. Blask chwały Bożej

Wszystkie narody piją wino fałszywych doktryn duchowego Babilonu. Ale Bóg przygotowuje lud, który miłuje Go i przestrzega Jego przykazań oraz oczekuje na powtórne przyjście Chrystusa.

Masz pytanie?
Potrzebujesz modlitwy?

Napisz do nas

    Ostatni ziemski konflikt

    Dowiedz się, co wkrótce czeka nasz świat, jakie wydarzenia są tuż przed nami i jakie znaczenie będą one miały dla Ciebie oraz dla twoich bliskich.
     
    Książka autorstwa Marka Finleya stanowi publicystyczną adaptację programu TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA.

    Polecane strony